BestJob - работа в хотели, ресторанти, фабрики, корабиработа в туризма

Европа е най-популярната ваканционна дестинация в света, като през 2017 г. тук са посрещнати над 670 милиона посетители. Туристическата индустрия осигурява работни места за 12 милиона граждани на ЕС и предлага разнообразни и вълнуващи възможности за дългосрочно професионално развитие за тези, които искат да подложат на проверка своето образование и умения в различни условия. А вие какво чакате?

 Защо в туризма?

Работата в туризма се предлага на екзотични и красиви места, в съвременни работни пространства и динамична среда. Служителите често са млади, носители на енергия и усещане за забавление в екипите и на работното място. Има много възможности за лично и професионално развитие, а също и за промяна. Работа се предлага на пълно или непълно работно време, както и сезонно, така че има възможности според желанията на всеки.

Какво търсят работодателите в туризма, когато наемат служители?

Според изследване, осъществено като част от проекта „Схема за секторно сътрудничество в областта на уменията в туризма“ на Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия, фактор от първостепенно значение за работодателите е възрастта (21 %), като най-търсени са кандидатите на възраст между 25 и 35 години. На второ място по значение като фактор са уменията и образователната степен (всеки по 18 %), следвани от гъвкавостта и професионалния опит (16 %).

 Кои са най-важните умения за туристическия сектор?

Гостоприемното отношение е на първо място в списъка от умения, които най-много се ценят от работодателите, наред със способността да се разбират и подобряват взаимоотношенията, междуличностното общуване и езиковите компетенции. Търсещите работа също смятат за най-важни тези категории, въпреки че е интересно да се отбележи, че те отдават по-голямо значение на езиковите умения и на мултикултурните познания, отколкото работодателите, и по-малко — на критичното мислене.

 Къде са най-добрите места за намиране на информация за работни места в туризма?

Порталите за обяви за работа, личните мрежи и социалните медии са трите основни инструмента, които туристическият бизнес използва за намиране на нови служители. Също широко използвани са и фирмените уебсайтове и професионалистите за набиране на персонал. Възползвайте се от тези инструменти, за да увеличите максимално шансовете си за намиране на работа.

 Как можете да придобиете уменията, които се търсят от работодателите?

Ако искате да усъвършенствате уменията си преди да започнете работа в туристическия сектор, има редица програми на ЕС, които могат да ви помогнат. Те включват EURES, където има специален раздел за търсещите работа и разширена функция „Твоята първа работа с EURES“,, която помага на лицата от 18 до 35-годишна възраст да намерят работа в ЕС, както и програмата „Еразъм +“, която предоставя разнообразни възможности за обучение и работа в мрежа за младите хора.

Къде можете да намерите повече информация?

 

 

 
BestJob - работа в хотели, ресторанти, фабрики, кораби офис Варна 
бул Цар Освободител 19а ( срещу входа на ИУ-Варна)
мобилен: 0899 059 733 
e-mail: d.konukova@bestjob.bg
e-mail: p.georgiev@bestjob.bg2022, Всички права запазени. работа в туризма
Политика за защита на личните данни